Monday, December 5, 2016

கீரைகளும்_அதன் முக்கிய_பயன்களும்:


🌿அகத்திக்கீரை- ரத்தத்தை சுத்தமாக்கி பித்தத்தை தெளியவைக்கும்.
🌿காசினிக்கீரை- சிறுநீரகத்தை நன்கு செயல்பட வைக்கும். உடல் வெப்பத்தை தணிக்கும்.
🌿சிறுபசலைக்கீரை- சருமநோய்களைத் தீர்க்கும் பால்வினை நோயை குணமாக்கும்.
🌿பசலைக்கீரை- தசைகளை பலமடையச் செய்யும்.
🌿கொடிபசலைக்கீரை- வெள்ளை விலக்கும் நீர் கடுப்பை நீக்கும்.
🌿மஞ்சள் கரிசலை- கல்லீரலை பலமாக்கும், காமாலையை விலக்கும்.
🌿குப்பைகீரை- பசியைத்தூண்டும்.வீக்கம் வத்தவைக்கும்.
🌿அரைக்கீரை- ஆண்மையை பெருக்கும்.
🌿புளியங்கீரை- சோகையை விலக்கும், கண்நோய் சரியாக்கும்.
🌿பிண்ணாருக்குகீரை- வெட்டையை, நீர்கடுப்பை நீக்கும்.
🌿பரட்டைக்கீரை- பித்தம், கபம் போன்ற நோய்களை விலக்கும்.
🌿பொன்னாங்கன்னி கீரை- உடல் அழகையும், கண்ஒளியையும் அதிகரிக்கும்.
🌿சுக்கா கீரை- ரத்த அழுத்தத்தை சீர்செய்யும், சிரங்கு மூலத்தை போக்கும்.
🌿வெள்ளை கரிசலைக்கீரை- ரத்தசோகையை நீக்கும்.
🌿முருங்கைக்கீரை- நீரிழிவை நீக்கும், கண்கள், உடல் பலம்பெறும்.
🌿வல்லாரை கீரை- மூளைக்கு பலம் தரும்.
🌿முடக்கத்தான்கீரை- கை, கால் முடக்கம் நீக்கும் வாயு விலகும்.
🌿புண்ணக்கீரை- சிரங்கும், சீதளமும் விலக்கும்.
🌿புதினாக்கீரை- ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யும், அஜீரணத்தை போக்கும்.
🌿நஞ்சுமுண்டான் கீரை- விஷம் முறிக்கும்.
🌿தும்பைகீரை- அசதி, சோம்பல் நீக்கும்.
🌿முரங்கைகீரை- சளி, இருமலை துளைத்தெரியும்.
🌿முள்ளங்கிகீரை- நீரடைப்பு நீக்கும்.
🌿பருப்புகீரை- பித்தம் விலக்கும், உடல் சூட்டை தணிக்கும்.
🌿புளிச்சகீரை- கல்லீரலை பலமாக்கும், மாலைக்கண் நோயை விலக்கும், ஆண்மை பலம் தரும்.
🌿மணலிக்கீரை- வாதத்தை விலக்கும், கபத்தை கரைக்கும்.
🌿மணத்தக்காளி கீரை- வாய் மற்றும் வயிற்றுப்புண் குணமாக்கும், தேமல் போக்கும்.
🌿முளைக்கீரை- பசியை ஏற்படுத்தும், நரம்பு பலமடையும்.
🌿சக்கரவர்த்தி கீரை- தாது விருத்தியாகும்.
🌿வெந்தயக்கீரை- மலச்சிக்கலை நீக்கும், மண்ணீரல், கல்லீரலை பலமாக்கும். வாத, காச நோய்களை விலக்கும்.
🌿தூதுவலை- ஆண்மை தரும். சருமநோயை விலக்கும். சளித்தொல்லை நீக்கும்.
🌿தவசிக்கீரை- இருமலை போக்கும்.
🌿சாணக்கீரை- காயம் ஆற்றும்.
🌿வெள்ளைக்கீரை- தாய்பாலை பெருக்கும்.
🌿விழுதிக்கீரை- பசியைத்தூண்டும்.
🌿கொடிகாசினிகீரை- பித்தம் தணிக்கும்.
🌿துயிளிக்கீரை- வெள்ளை வெட்டை விலக்கும்.
🌿துத்திக்கீரை- வாய், வயிற்றுப்புண் அகற்றும். வெள்ளை மூலம் விலக்கும்.
🌿காரகொட்டிக்கீரை- மூலநோயை போக்கும். சீதபேதியை நிறுத்தும்.
🌿மூக்கு தட்டைகீரை- சளியை அகற்றும்.
🌿நருதாளிகீரை- ஆண்மையைப் பெருக்கும், வாய்ப்புண் அகற்றும்.

Friday, August 5, 2016

Samiyana

Rental offers

Contact For Chairs & Samiyana Pandhal


 1. Samiyanas at various colors and sizes
 2. Experienced in morethan 6 years
 3. Concession rates for temples, government schools & NGO/trust functions
 4. discounts for repeated/regular customers
 5. Loyalty schemes for customer's references
Prop: S.Muthuraman

MJM Samiyana & Chair Land
9-1, Madurai Main Road, 4th Street
Sivagangai, Tamilnadu

Cell: +91 9095424972, 8489322558
Website: http://www.mjmchairland.blogspot.in/

Saturday, March 21, 2015

sample web design requirementHello and thank you for considering bidding on this job. Be advised that this is a serious tender and that work will be awarded.

I have a suite of florist websites currently that I need to replace.

I need complete code and database installed and configured for a suite of e-commerce sites to sell Flowers using the same database. Separate database is ok if it is populated using the inputs from a lead control panel.

In addition to common features, a few additional order management features are also required. The site must go close to passing validation (below 50 warnings) and should be SEO friendly.
An auto script to make dynamic pages static with descriptive text is required

In terms of layout and function, I am looking for something like a combination of www.ftd.com and www.1800flowers.com

The home page layout and functions should be like ftd however the product review/order process should look and operate like 1800flowers.

Requirements
 • The list below is not exhaustive. Reference to ftd, 1800flowers and www.rosetime.com.au and it will make it clear.
  • Accept Order
  • Process order.
  • Send email confirmation to customer and my own email address
  • Route order to florist shop via
   • Email (the email should have a link that allows acceptance or rejection of order….
    • Possibly by Returning florist to our site (login page that pre-enters their member number) where they enter password to login and reject or accept the order.
    • If the order is rejected or not accepted with 2 hours then it is to be reallocated to another florist.
     • If reallocated, the original florist is to receive an email advising that the order was reallocated and has been cancelled.
·         Ability to manually accept or reject via control panel is also required)

   • and/or fax (like protofax) Assume faxed orders are always accepted unless rejected via control panel or florist login. (on rejection, the order is re-allocated) and a fax is sent to the original florist advising them that the order was cancelled and re-allocated.
    • All routed orders must be reduced in price by an administration fee and a selling commission able to be calculated either as a percentage or fixed amount. (set these in control panel)

 • Shopping Cart.
  • Allow the adding of shipping cost (call them “Delivery Fee”) based upon postcode.  Depending on which florist is selected.
   • If the postcode is within any florist (A) Local Area, then add (A) shipping, (note the areas are explained below)
   • If the postcode is within any florist (B) extended area then add (B) shipping
   • If the postcode is within any florist C area then add C shipping cost
   • If the postcode is not included in any florists A, B or C area then advise purchaser to telephone 1800 137673 to discuss delivery options.
  •  
   • A full database of postodes is required.
   •                        
  • Accept Quantity and have ability to remove item.
  • Store message to attach with shipment.
 • Communication payment gateway to Paypal and my St George bank (Australia) API payment gateway.
 • Customer should be able to login and see their info and (check order status (this function should be able to be disabled).
 • Should be able to edit Main and Sub categories on front page tags. (vertical only).
 • Site map
 • Affiliate code . third party code to be placed on payment confirmation page.
 • Login for users to track order status.
  • Login allows members to receive discounts
   • 4 membership levels
    • Member
    • Gold member
    • Platinum Member
    • Corporate Member
   • With each receiving various discounts able to be set and varied at control panel. Calculation would be to deduct shipping cost, then deduct applicable discount then add back shipping.
 • Login for florist shop to accept/reject order and update order delivery status.
  • If they make a comment, this should be saved and sent via email to admin email address.
  •  
Shops should be able to login and also be able to order and send flowers for allocation to other florists at a reduced price.
Calculation would be to deduct shipping cost, then deduct 30% (able to change this from control panel) then add back shipping cost.

Engine should have:
 • Database
  • Save Item Number, Name, Description, Picture1, Picture2, Price, Add, Cost, Category, and Type), which will be used by the site.
  • Save City, Code, Postcode Shipping, and E-mail which will be used to route the order to shops.
  • Save customer info, shop info, order info, and status.
   • If Login is from customer then tracking info to show including the florist name and phone number.and delivery status
   • If Login is from shop then show outstanding orders for rejection or acceptance; delivery status update input. ..and database search of orders sold and provided/received by them shown over selected date range.
   •  
When florists join up they must complete the following fields
Password: Minimum 6 characters including at least 1 digit
Florist Name
Florist Address
Suburb
State
Postcode
Phone 1
Phone 2
Fax
Email

Contact1
Contact2

Credit card fields, type, name, number, expiry, ccv
(cards are optional fields, though if they put in detail here, when they login to make an order, the card should be pre-filled. If they don’t fill it in, then only the other details being sender details should be filled in)

Register as (radio buttons)
            Place orders Only
            Receive Orders Only
            Place and Receive Orders
If the florist is a service provider and receives orders then specify postcodes that they service. 3 classifications

(A)                 (B)                              (C)
Local Area      Extended Area                        Wider Metro
Minimum 3      no minimum                Yes or No button
No maximum  No maximumOperating Days

Weekdays       Yes      No
Saturday          Yes      No
Sunday            Yes      No
Public Holidays           Yes      No

Comment Field


Submit (on submit, they are allocated a membership number which is shown on screen) They receive an email advising them that their application has been received, and that we will respond shortly. Show Referance Number (member number)


We then get to choose to accept or reject membership request from control panel settings.

Send email on processing membership, advising of acceptance or rejection, detailing their  membership number and login and order procedure.From the control panel, I have some other inputs to apply to florists.

For service providers (those that receive orders), we can grade them as Active or Suspended.

All are pre-selected as Active as default

When an order comes in the system must randomly select an active florist from A list for particular postcodes. If that florist rejects the order or if they don’t accept it within 2 hours it goes to the next A list florist until there are none, then it goes to B list. If all B list have been tried it goes to a randomly selected Wider Metro Florist (C list).

Of course, the system would need to check that the florist is open for delivery on the day specified. I.e./Sunday
We would need to also have certain dates able to overide the florist selection regarding day open. E.g./ Christmas day may be on a weekday, though we would set this as all florists closed. Also, we would set all florists open on Sunday mother’s day and for other days like valentine’s day that fall on a Sunday.

All products added to the database are automatically added to all receiver florists available inventory, however the ability to remove the product from the particular florist inventory is required.
Eg, they might provide basket but not fruit basket.

Summary
So, in summary. When an order comes in for a particular product, the system Searches for open, active (not suspended) provider/receiver florists with the postcode in the A Local area that has that product in their inventory. Then randomly allocates. If none, Then moves to B postcodes, then C postcodes and if none available advises the purchaser that the product is not available in that area, and requests them to select from a page of other products available. If no products are available, they are advised that we do not deliver to that location.

So,
look first for all florists with the product in inventory,
then look for florist open on the requested delivery day,
then look for A area
or if none B
or if none C

Allocate to florist
or if none providing the product in the area, show purchaser a page with items that can be delivered to the area. And then repeat the process  when they select a new product.

If no products are available tell them we cant deliver to postcode area xxxx (Ringwood)


Delivery Time
Also prior to the purchaser confirming the order, we need to be able to advise them when the order will be delivered.
If the order will go to an Area A florist, then we can accept the order as late as 2.00pm for same day delivery on weekdays or 12 noon on saturday or Sunday

If the order will go to an Area B florist, then we can accept the order as late as mid-day on weekdays and 11 am on Saturday or Sunday.

If the order will go to an Area C florist then we can accept the order as late as 10 am on any day.

If it has come in too late for delivery same day, then the system tests for next day delivery and then the following day and then the following day up to 4 days. This is required due to holiday, weekend hours etc.

I need to be able to adjust the times in the control panel.
I also need to be able to turn off all new orders for delivery on a certain day at any time.
Eg. On valentines day, we may wish to terminate taking new orders at 11.am even though it is a weekday.Developers with examples of relevant e-commerce sites will have advantage.

Slight variations are considered if functionality remains the same.

Also, as a suite of sites will operate.. Require that products can be added to the different sites at the control panel with different prices possible for the different sites.

Some products will be available for delivery overseas so purchasers should be able to select country from drop down menu. All overseas orders will be allocated to Head Office Florist
The website should include the following sections:

 1. Front Page (Page 1 - Required)
  1. Header (should be dynamic link back to home page)
                                                              i.      Phone Numbers
                                                            ii.      Logo
                                                          iii.      Search Bar
                                                          iv.      Account Login
  1. Top Bar (no particular order)
                                                              i.      Home
                                                            ii.      About Us
                                                          iii.      Contact Us
                                                          iv.      Delivery Information
                                                            v.      Our Guarantee
                                                          vi.      Privacy, Disclaimer, Terms and Conditions (see Cicek)
                                                        vii.      Best Sellers and Specials
                                                      viii.      Flower Care
  1. Side Bar
                                                              i.      Occasions
1.      All Occasions
2.      Birthday
3.      Romance
4.      Anniversary
5.      New Baby
6.      Funeral
7.      Weddings
8.      Congratulations
9.      Thankyou
10.  Get well.
                                                            ii.      Price Range
1.      $40-$59
2.      $60-$79
3.      $80-$109
4.      $110 plus
                                                          iii.      Arrangements
1.      Bouquet
2.      Baskets
3.      Plants
                                                          iv.      Variety
1.      Roses
2.      Gerberas
3.      Lilies
4.      tulips
                                                            v.      Site Info.
1.      Flower Care
2.      Etc. etc.
  1. Center Page
                                                              i.      I large image like ftd.com
                                                            ii.      4 Boxes below
                                                          iii.      4 boxes below them
                                                          iv.      Selected product includes:
1.      Flower Name
2.      Flower Picture
3.      Item Number
4.      Flower Description
5.      Flower Price (Small-Default, Medium, and Large)
6.      Zoom-In button.
7.      Purchase/Details button.
  1. Bottom Bar
                                                              i.      Privacy and Security
                                                            ii.      Delivery Information
                                                          iii.      Contact Us
                                                          iv.      About Us
                                                            v.      Home
                                                          vi.      Our Guarantee
                                                        vii.      Privacy, Disclaimer, Terms and Conditions (see www.rosetime.com.au)
 1. Product Detail Page. (Page 2 - Required)
 2. Contact Us (Page 3 – Required)
 3. About Us (Page 4 - Required)
 4. Account Information and order tracking. (Page 5 – Required)
  1. If user is not a shop.
                                                              i.      If there is no active orders then the bottom half (tracking) will be empty
  1. If user is a shop then outstanding order status.
                                                              i.      To Be Delivered.
                                                            ii.      Delivered.
                                                          iii.      Returned.
 1. Shopping Cart, Payment, and Confirmation. (Page 6, 7, and 8)
  1. The Shopping Cart is combined with Checkout and Order Review and should contain:
                                                              i.      Quantity
                                                            ii.      Selectable City to Ship. (adds shipping cost on the spot)
                                                          iii.      Message to attach to flower for sender.
                                                          iv.      Item Charge, Shipping, Total Charge
                                                            v.      Remove Icon (X)
                                                          vi.      Username(Email) and Password.
  1. Show Step #1, Step #2, and Step #3 of the process.
 1. Other Requirements
  1. SSL Secure ( I will have a specific URL with shared SSL for all sites)
  2. Do multiple currencies which are update automatically.
  3. Allow currency exchange rates.
  4. Add language selection to at least one other language

Support for 12 months.

Note that the code must be fast, Choose asp.net or php
Your choice of db
Make sure sufficient connections can be made for high volume times.

Thanks
Owen

Thursday, October 2, 2014

India Strategy
Indian cap goods: Rising relevance of globalization

Expectations of quick revival in investment cycle are pivoted upon expeditious project clearances and execution under the new government. However, the fact that clearances of 152 projects worth Rs 5.3tn (5% of GDP) by the previous government failed to reinvigorate private investment suggest factors outside of the ambit of clearances may be more relevant.
The fundamental hindrances are slow to thaw: Agnostic to governments, private investments are a function of sales growth, return on capital, cost of doing business, balance sheet strength and operating leverage on the one hand and the Saving-Investment mismatch on the other. These variables have still not moved much over the past three months; the land acquisition bill still stands intact and reforms in labor law looks distant.
See no immediate revival in investment cycle: After analysing the structural and cyclical indicators and based on empirical evidence*, we feel that expectations of a turnaround in the domestic investment cycle are premature. The following are a few relevant observations-
n       New investment projects started have halved from Rs 1.8 tn a year ago to Rs 900 bn in Q1FY15 with a steep increase in investment projects dropped.
n       Slowdown in non-food credit growth to sub 10% and decline in sales growth for non-finance companies to 4.7% in FY14 from 9.1% in FY13 are fairly strong evidence to portend weak private sector investment in FY15.
n       Decline in non-food credit growth possibly reflects tightening credit conditions (regulatory or initiated by banks) and can sustain asset quality concerns.
Till the fundamentals adjust adequately, we believe that domestic investment cycle will meander around low growth trajectory, if not weaken further. As of now nothing has changed on the ground. Most companies we met believe that it will be around 18 months before investment cycles start turning around.
Increasing significance of global business for domestic Cap goods: We have observed that domestic capital goods companies across market caps and regions are aggressively looking to diversify into global tenders and businesses, rather than continuing to concentrate on domestic industry; a trend we believe could be structural in nature. In developed markets, companies are engaging in arrangements to neutralize the lack of acceptance of made in India brand. In general, sales breakup of capital goods companies suggest an increasing proportion of global businesses. Strikingly, capital goods export/imports has risen to 70% in FY14 from 33% in FY08.
Investment theme: Prefer global businesses with high product plays
We believe that the general market enthusiasm regarding in capital goods companies may be a bit exaggerated. Exports of capital goods/capital goods imports has risen from a low of 33% in FY08 to 70% in FY14, thereby extending the structural reliance on global market since FY96 when the ratio was at a low of 20%. We believe businesses having significant share of global revenues with product plays deserve higher valuations. Our stock picks are driven by a) Business model –bias in favour of product companies with increasing share of export revenues, b) business visibility, c) balance sheet strength, d) cash flows, and e) RoCE. Our conviction buys are Symphony, TD Power Systems, LMW and Cummins. But based on our export-product-EPC matrix we also like companies such as ABB India, Alstom T&D, Siemens, KEC International and Kalpataru Power. In the large caps we maintain our preference for L&T and avoid view on BHEL.